INTRA – Slanje novca unutar Srbije

INTRA – Slanje novca unutar Srbije

Sva mesta u Srbiji su postala povezana! Ukoliko želite da brzo i bezbedno pošaljete novac dragoj osobi u Srbiji, jednostavno kao da ste joj lično uručili Western Union vam je omogućio i slanje novca unutar Srbije.

11 avgust, 2022

  1. Pronadjite najbližu zastupničku lokaciju koja pruža uslugu SLANJA NOVCA
  2. Vaš važeći lični dokument predajte na uvid službeniku na lokaciji
  3. Službeniku na lokaciji:

– Navedite iznos koji šaljete primaocu u Srbiju,
– Navedite ime i prezime primaoca,
– Predajte novac koji želite da pošaljete i platite nadoknadu za transfer, novac se šalje isključivo u dinarima,
– Dobićete potvrdu sa kontrolnim brojem transfera novca (MTCN), desetocifreni broj,
– Pozovite primaoca i obavestite ga o podacima koji su mu potrebni da bi podigao novac a to su:

  • Kontrolni broj transfera,
  • Ime i prezime pošiljaoca,
  • Poslato je iz Srbije,
  • Iznos koji ste poslali.

Message sent.