Platite svoje račune na preko 250 lokacija

Platite svoje račune na preko 250 lokacija

Plaćanje računa ne bi trebalo da oduzima previše vremena. Eki Transfers Platna Institucija Vam nudi uslugu plaćanja računa, bez čekanja i gužve, na preko

18 oktobar, 2022

EKI TRANSFERS d.o.o. Beograd je na osnovu rešenja NBS od 13.10.2016. dobio dozvolu da može pružati platne usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun i to:

 •  transferom odobrenja,
 •  direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje,
 •  korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva.

Plaćanje računa uz povoljnu proviziju

 • Struja;
 • Fiksni telefon;
 • Mobilni telefon;
 • Kablovska televizija;
 • Komunalije;
 • Internet;
 • Porezi, takse;
 • Školarine;
 • Uplate na račune u bilo kojoj banci;

 

Message sent.