Najčešća pitanja

 • Western Union je svetski lider u uslugama transfera novca. Western Union omogućava pojedincima da šalju i primaju novac u roku od nekoliko minuta, na više od 500.000 lokacija u 200 zemalja i teritorija širom sveta. U pojedinim zemljama moguć je samo prijem novca, a ne i njegovo slanje.

 • Zastupnici su kompanije koje klijentima nude usluge transfera novca u ime Western Union-a. Zastupnici su banke, pošte, menjačnice, putničke agencije i drugi. U Republici Srbiji novac poslat putem Western Union-a možete podići u svim lokacijama zastupnika koji sarađuju sa Eki Pay-om.

 • Svakome kome je potrebno da hitno pošalje ili primi novac: ljudima koji pomažu prijateljima ili rodbini, turistima, poslovnim ljudima itd. Western Union servis za prenos novca se koristi kada novac mora brzo i hitno da stigne do pojedinca.

 • Za Western Union uslugu nije potreban račun u banci.

 • Transfer se obavlja u roku od nekoliko minuta, bez obzira na kom kraju sveta se nalazite, a zavisno od radnog vremena lokacije zastupnika i razlike u vremenskim zonama.

 • Provizija je različita u zavisnosti od visine iznosa novca koji se šalje i zemlje odakle se šalje. Proviziju uvek plaća pošiljalac na uplatnom mestu. Detaljne informacije o visini provizije možete dobiti od lokalnog agenta u zemlji iz koje se novac šalje.

 • Western Union nudi usluge 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Svaka Western Union lokacija sama određuje radno vreme, ali većina ima produženo radno vreme ili rade 24 časa dnevno. U Srbiji, radno vreme lokacija koje pružaju Western Union uslugu prilagođeno je radnom vremenu zastupnika.

 • Uz važeći lični dokument potrebno je da znate sledeće podatke: kontrolni broj transfera novca (MTCN), ime i prezime pošiljaoca, iznos koji je poslat i državu iz koje je novac poslat (kao i grad ukoliko je transakcija iz SAD ili Meksika).

 • Pošiljalac neposredno nakon uplate dobija kontrolni broj transfera novca od službenika na lokaciji zastupnika, koji je neophodno da dostavi primaocu jer je to obavezan podatak prilikom preuzimanja novca.

 • Novac može da preuzme isključivo osoba na čije ime je novac poslat i samo toj osobi treba da se jave podaci sa obrasca nakon slanja novca. Pored toga, svaki transfer dobija svoj jedinstveni kontrolni broj.

 • Prijem novca preko mreže zastupnika Eki Pay platne institucije u Srbiji vrši se u dinarima i evrima.
  Slanje novca preko mreže zastupnika Eki Pay platne institucije iz Srbije vrši se u dinarima.

 • Maloletna lica ne mogu da primaju niti da šalju novac.

Message sent.