Zaštita od prevare

  • Ne šaljite novac nepoznatim osobama
  • O detaljima novčane transakcije koju ste realizovali nemojte razgovarati sa drugim osobama sem sa primaocem
  • Nemojte slati novac za kupovinu robe ili plaćanje usluga preko interneta.

Detaljnije

 

Dragi naši korisnici,

Molimo da se pridržavate naših jasnih uputstava prilikom korišćenja Western Union usluge i da ne koristite ovu uslugu kako biste slali novac nepoznatim licima, vršili avansna plaćanja za robu ili usluge, da ne otkrivate lične podatke, podatke o transakciji ili kopije dokumentacije o novčanom transferu bilo kom trećem licu.

Zaštita i podizanje svesti korisnika usluge Western Union-a na temu prevara jeste ključna komponenta u prevenciji prevara.

U nastavku navodimo najučestalije  vrste prevara, uz napomenu da su prevaranti vrlo domišljati u kreiranju novih prevarnih radnji, tako da prilikom svakog slanja novca treba biti makimalno obazriv.

AVANSNA NAKNADA ILI PLAĆANJE UNAPRED

Od žrtve se traži da unapred plati naknade za finansijske usluge koje nikada nisu pružene. Žrtva obično obavlja seriju transakcija avansne uplate raznih naknada. Metode: kreditna kartica, stipendija, kredit, nasledstvo, investicija.

ANTIVIRUS

Žrtvu kontakrira neko lice predstavljajući se kao da je iz dobro poznate kompjuterske ili softverske kompanije i tvrdi da je otkriven virus na kompjuteru žrtve prevare. Zatim to lice savetuje žrtvu da virus može biti uklonjen i kompjuter zaštićen za nisku naknadu koju bi žrtva uplatila bilo kreditnom karticom ili novčanim transferom. U stvari, virusa na kompjuteru uopšte nema,ta žrtva je upravo izgubila novac koji je uplatila za zaštitu.

NOVAC ZA DOBROTVORNE SVRHE

Žrtvu prevare često kontaktira neko lice putem email-a, pošte ili telefonom i zamoli za donaciju koju treba poslati novčanim transferom nekom licu kao pomoć žrtvama nekog nedavnog događaja, neke katastrofe (poput poplave, ciklona ili zemljotresa). Legitimne humanitarne organizacije nikada ne traže da se donacije šalju određenom licu putem usluge novčanog transfera.

HITNI SLUČAJEVI

Žrtva je navedena da veruje da šalje novac da bi pomogla prijatelju ili bliskom licu kome je hitno potreban novac. Žrtva šalje novac hitno jer prevarant koristi prirodnu brigu čoveka prema bližnjima.

ZAPOŠLJAVANJE

Žrtva se javlja na oglas za posao i biva angažovana za fiktivni posao, pri čemu joj se šalje lažni ček za troškove u vezi posla. Iznos na čeku premašuje troškove žrtve prevare i on/ona vraća razliku putem novčanog transfera. Kada ček bude odbijen, žrtva odgovara za celokupan iznos sa nevažećeg čeka.

LAŽNI (FALSIFIKOVANI) ČEKOVI

Žrtva prevare često dobije ček i bude upućena da unovči ček i iskoristi sredstva za troškove zaposlenja, kupovinu putem interneta, tajanstvene kupovine (mystery shopping), itd. Ček je lažan (falsifikovan), a žrtva prevare postaje odgovorna za sva upotrebljena sredstva na osnovu čeka. Ne zaboravite: sredstva deponovana na račun na osnovu čeka ne treba koristiti dok ček zvanično ne bude naplaćen, što može potrajati nedeljama.

PREVARA USMERENA NA BABE I DEDE

Ova vrsta prevare je varijacija prevare na osnovu hitnog slučaja. Žrtvu kontaktira lice pretvarajući se da je unuk u nevolji ili neko ovlašćeno lice, kao što je zdravstveni radnik, policijski službenik ili advokat. Prevarant opisuje hitno stanje ili situaciju (kauciju, medicinske troškove, sredstva za hitno putovanje) koja uključuje unuka/unuku kome hitno treba poslati novčani transfer. Međutim, nije se dogodila nikakva hitna situacija, a žrtva prevare koja je poslala novac da pomogne svom unuku je izgubila svoj novac.

IMIGRACIONA DOKUMENTA

Žrtva prevare dobija poziv od lica koje tvrdi da je imigracioni službenik, koji žrtvu obaveštava da postoji problem sa njegovom imigracionom evidencijom. Nekada pruže i lične i osetljive podatke o svom imigracionom statusu, kako bi priču učinili uverljivijom. Zahteva se hitna uplata u cilju otklanjanja problema u vezi imigracionih podataka i čak se preti deportacijom ili zatvorom ukoliko se uplata ne izvrši odmah putem transfera novca.

INTERNET KUPOVINA

Žrtva šalje novac za kupovinu robe naručene putem interneta (npr. ljubimca, automobila itd.). Roba se često oglašava na Craigslist, eBay, Alibaba, etc. Nakon što je novac poslat, žrtva nikada ne dobije robu.

PREVARA U VEZI POREZA

Žrtvu kontaktira neko lice predstavljajući se da je iz neke državne agencije i tvrdeći da žrtva duguje porez, i da iznos mora odmah biti plaćen kako bi se izbeglo hapšenje, deportacija ili poništavanje vožačke dozvole ili pasoša. Žrtva dobija uputstvo da pošalje novčani transfer ili da kupi unapred dopunjenu debitnu karticu za uplatu poreza. Državne agencije nikada neće zahtevati hitnu uplatu niti vas zvati telefonom pre nego što dostave račun.

LUTRIJA ILI DRUGE NAGRADE

Žrtva dobija obaveštenje da je osvojila dobitak na lutriji, nagradu ili dobila opkladu i da je potrebno poslati novac koji pokriva poreze ili naknade po osnovu dobitka. Žrtva može dobiti ček za deo dobitka, i čim se ček deponuje i žrtva pošalje novac, ček biva odbijen.

MYSTERY SHOPPING

Prevarant kontaktira žrtvu preko sajta za zapošljavanje ili žrtva odgovara na oglas za posao koji se tiče ocene usluge novčanog transfera. Prevarant često šalje žrtvi ček i upućuje žrtvu da pošalje novčani transfer, zadržavajući deo iznosa čeka kao isplatu sa njihove strane. Žrtva šalje novac, prevarant podiže novac, i kada ček bude odbijen, žrtva ostaje odgovorna za pun iznos.

PREPLATA

Prevarant šalje žrtvi ček koji deluje kao važeći, na osnovu uplate za uslugu ili proizvod. Obično iznos čeka premašuje iznos koji žrtva očekuje da dobije i prevarant upućuje žrtvu da izvrši povraćaj tog viška putem novčanog transfera. Kada ček bude odbijen, žrtva ostaje odgovorna za pun iznos.

LIČNA VEZA

Žrtva je navedena da veruje da ima lični odnos sa licem koje je upoznala putem interneta, najčešće preko društvenih mreža, na online forumu ili sajtu za upoznavanje. Žrtva je često emotivno posvećena i obično predstavlja primaoca kao verenika/verenicu.

IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA

Žrtva šalje novac na ime depozita za iznajmljivanje nekretnine ali nikada ne dobije pristup iznajmljenoj nekretnini ili žrtva može biti vlasnik nekretnine koji dobije ček od zakupca i od koga se traži da deo  iznosa sa čeka vrati putem novčanog transfera, a ček bude odbijen.

 

Message sent.